Esternas Arkiv       Eesti Arhiiv

 

Esternas Arkiv       Eesti Arhiiv


Huvudman för verksamheten är Estniska föreningen i EskilstunaA: Vår Ide är att visa de ca 1000 ester, estlandssvenskar och andra estniska minoriteters avtryck i Eskilstuna och Torshälla. Arbetet ska göras tillgängligt för forskning och sökbart via en hemsida.

Esterna startade en rad föreningar i Eskilstuna och deltog i andra föreningars arbete. De införde också nya idrotter som basket och volleyboll till Eskilstuna. Esterna startade kvällsskola, teater, kör, församlingar och mycket mer. Dokumenten kring detta finns samlat i föreningens arkiv. Huvuddelen skrivet för hand på estniska.

B: Våra arbetsfält blir

De arkiv som finns i Estniska föreningen

Insamlande av bilder och identifiering av personer

Genomläsning av ortens lokaltidningar samt estniska tidningar utgivna i Sverige.


C: Arbetsuppgifterna blir att strukturera och scanna/fotografera arkivet. Skriva förklaringar och skapa pdf-filer som blir sökbara på nätet via hemsida.

Läsa lokaltidningar från 1940 till idag, kopiera och diarieföra artiklar.

Samla in annan information och att via olika media uppmana till att vi får in mer information.

Diskussionsgrupp på nätet.


Skapa en hemsida där arkivet redovisas.

Sammanställa insamlade uppgifter i korta rapporter på svenska.

Anordna Föreläsningar/Utställningar som presenteras på Stadsarkiv/Stadsmuseum/Bibliotek

Överlämna material till arkiv.

D: Arbetet ska mynna ut i två eller fler skrifter

Del 1 De första 25 åren


Del 2 Som en del i samhället

Del 3 Flyktingarna som försvann!

En studie av hur det var att komma till Eskilstuna/Sverige som invandrare 1940-talet jämfört med senare invandrare.

Deltagarna kommer att


- lära sig grundläggande arkivhantering fysiskt och digitalt via dator

- ges möjlighet att bedriva forskning kring materialet om hur esterna påverkat utvecklingen av Eskilstuna

- leta i tidningsarkiv

- ges möjlighet till studiebesök

- diskutera arbetssök

  1. -skriva in material på webben

  2. -skapa eget projekt


Arbetet leds av en styrgrupp från Estniska föreningen.


Den första arbetsuppgiften hösten 2012 blir att ordna materialet kring ENMKÜ.

Det var en verksamhet som var en del av KFUM Eskilstuna. Startade 1944/45 och sista protokollsanteckning 1968.

Planen är en föreläsning om KFUM i februari 2013. Samtidigt överlämnas handlingarna till KFUM och

föreningsarkivet i Eskilstuna. Därefter kommer de 25 första åren fram till 1970 att struktureras.


Arbetet med publicering sker med hänsyn till PUL.


Tere tulemast EES arhiivil 

Eesti Arhiiv  Esternas Arkiv

PEAVASTUTAJA TEGEVUSE EEST ON Eesti Selts Eskilstunas.

A: Meie mõte on  näidata nende 2000. eestlase, eestirootslase ja teiste eesti minoriteetide jälgi Eskilstunas ja Torshällas. Töö tehakse kergelt otsitavaks uurimise  jaoks koduleheküljel.

Eestlased alustasid suure hulga ühinguid Eskilstunas ja osalesid teiste ühingute töödes. Nad tõid ka uued spordid nagu korvpall ja võrkpall Eskilstunasse. Eestlased alustasid õhtukooli, teatri ,koori, kogudusi ja palju muud. Dokumendid selle kohta on kogutud ühingu arhiivis. Suurem osa on kirjutatud käsitsi eesti keeles.

B: Meie tööala on

Need arhiivid mis on Eesti Kodus. Piltide kogumine ja inimestele nimed juurde panna.  Läbilugeda linna lehed ja eesti lehed väljaantud Rootsis.

C: Tööülesanded on  struktureerida ja pildistada/skanneerida arhiiv.  Kirjutada selgitusi ja koostada pdf-faile mis on otsitavad võrgus koduleheküljel.

Lugeda linnalehti aastast 1940. tänapäevani, kopieerida ja sissekanda artikleid.

Koguda muud infot eriliste meediate kaudu nii et me rohkem infot saame.

Diskussioonigrupp võrgus.

Koostada koduleht kus arhiivist lugeda saab. Kokku panna kogutud info lühidalt rootsi keelde.

Organiseerida  ettekandeid/näitusi mis esitatakse Linnaarhiivis/Linnamuuseumis/Raamatukogus

Üleanda material arhiivi.  Tööst tuleb kaks või rohkem  kirjutist.

1. osa Esimesed 25 aastat.

2. osa Nagu üks osa alevikus.

3.osa  Põgenikud kes kadusid!

Vaade kuidas oli tulla Eskilstunasse Rootsis 1940.-aastatel sisserändajana hilisemate sisserändajatega võrreldes.