Estland 100 år
 
 
 

Estland 100 år 24 februari 2018.

Eskilstuna firar de 100 åren den 20 oktober 2018.

Utställningar finns på Eskilstuna Bibliotek 1-19 oktober och på Torshälla bibliotek 1-30 oktober. Föredrag om Estlands historia Eskilstuna Bibliotek 17 oktober kl 18.00.

20 oktober kl. 14.00 Stålfors konsertsal anordnas en konsert med ungdomar från Tallinna musikakeskkool. Skolan har ett nära samarbete med den akademiska utbildningen. Programmet blir körsång och ensemble musik.

Ledare för gruppen är musikskolans rektor  och dirigent Janne Fridolin.

S:t Eskils estetiska linje Eskilstuna uppträder med ett dansprogram.

Eskilstuna Kommun har välvilligt stöttat programmet.

Söndag 21 oktober uppträder kören tillsammans med Hedvig Elenora ungdomskör (UNG) kl.14.00 i Hedvig Eleonora Kyrka Stockholm.

Tallinna musikakeskkool skolarbete, resa och konserter kommer att dokumenteras med en filminspelning. Bidragsgivare till filminspelningen är Stiftelsen Längmanska Kulturfonden och Rekarne Sparbanksstiftelse.Janne Fridolin är även ledare för den akademiska ungdomskören Noorte Segakoor Vox Populi . På programmet står traditionell Estnisk musik, kyrkomusik och kammarmusik.

Fridolin har varit dirigent vid den landsomfattande ungdomsfestivalen på sångarfältet i Tallinn.

 

Inbjudan

Estland fyller 100 år 24 februari 2018. Under 2018 fyller även Lettland. Litauen, Ukraina, Vitryssland och Polen 100år.

Finland deklarerade sin självständigt 6 december 1917.

Vad var det som hände under tiden före och under den korta tid som det fanns ett demokratiskt Ryssland? Esterna spelade en viktig roll i historien och historien kunde tagit en helt annan utveckling. Nu blev utvecklingen den att bolsjevikerna förde krig  mot de stater som eftersträvade frihet och medlet var terror, svält och massavrättningar. Bolsjevikerna var fast inställda på att återta det tidigare Rysslands gränser. Tre Baltiska stater, Polen och Finland lyckades behålla sin självständighet efter 1920/22. Efter 1939 återstod endast Finland som självständig stat.


Inbjudan till  Estlands 100-årsjubileum.

År 2018 firar Republiken Estland sitt 100-årsjubileum. med upptakt i april 2017 och fortsätter fram till februari 2020 för att markera alla de viktigaste milstolparna tillkomsten av Republiken Estland.

Alla är inbjudna att delta i Estlands hundraårs firande! Dessa händelser kommer framför allt att organiseras av folket själva, precis så som önskas. Evenemang att fira Estlands 100 år utomlands är mycket välkomna.

Vad ska vi ge Estland till sin födelsedag?

En viktig del av Estlands 100 års-programmet kommer att bestå av händelser och initiativ - vi kallar dem gåvor - som kommer att organiseras till ära av Estlands hundraårs firande. Många gåvor görs redan - allt från att köpa musikinstrument för barn att plantera ekar och bygga en gungpark med traditionella estniska gungor. Någon och alla kan ge en gåva! Det spelar ingen roll om gåvan är stor eller liten - det som är viktigt är en hjärtlig önskan att ge något åt ditt samhälle eller till estländare i allmänhet. Du kan se vad som redan planeras för att fira 100-år på Estlands webbplats www.ev100.ee , där du också kan skicka information om egna aktiviteter.

Finansiering för estniska kulturföreningar utomlands Estland 100.

Kulturdepartementet uppmanar alla estniska kulturföreningar utomlands att delta i och stödja initiativ med bredare inverkan på det lokala estniska samhället. Estland 100 har öronmärkt ytterligare medel under 2017 och 2018 för att öka de händelser som planeras till ära för Estlands hundraårs firande, och att främja ännu större kulturutbyte mellan estländare som bor i och utanför Estland.

Den första ansökningsomgången meddelades i samarbete med Integrationsstiftelsen (INSA) i november 2016.  Den andra och sista ansökningsomgången meddelades i oktober 2017. Mer information kan hittas här (på estniska).

Estland 100 för att fokusera på barn och ungdomar

Fokus på hundraårsfirandet är på barn och ungdomar. Vi värdesätter särskilt initiativ som hjälper estniska barn som bor utomlands att utveckla sina band och delaktighet med Estland och det estniska språket. År 2018 kommer fler barn att kunna delta i språk- och kulturläger i Estland med finansiering från Estland 100. En härlig ny tradition har inletts i Estland för att ge varje nyfött barn boken "Pisike puu" ”Det lilla trädet“. Estland 100 i samarbete med det estniska barnlitteraturcentret och Estlands ambassader planerar att ge en liknande gåva till alla estonier som föds utomlands år 2018.

Estland väntar på sina gäster!

Alla estländare som bor utomlands uppmanas att besöka Estland under firandet! Detta år en av de största gåvorna som estländare utomlands kan ge Estlands 100-årsjubileum. Det kommer att finnas gott om mindre och större evenemang för att ge alla goda skäl att göra det - från sång- och dansfestivalen till hundratals andra evenemang.

Varmt välkommen!

Republiken Estland 100 år

24 februari 2018