Arnold Olm

 

Arnold Olm

Originaltext på svenska

Charlottenberg den 29 mars 2005.


Hej Mati!


Tillåt mig att titulera Dig så i Bror Rexends grannkommun, fast vi aldrig varit i kontakt tidigare.


Jag blev mycket glatt överraskad, då jag erhöll Ditt kompendium om Furusunds flyktingläger 1944. Särskilt glad blev jag att få läsa det på estniska handskrivna brevet av en kvinnlig släkting till Dig som vid flykten på båten Luise var endast 16 år gammal. Mycket i hennes utläggningar i brevet är verkligen rörande.

För allt detta vill jag framföra mitt varmaste tack.

l gengäld vill jag berätta ett och annat om min flykt till Sverige 23 sept. 1944 på din morfar Mihkel Hiiuväins båt Luise.


Jag och min maka Koidula hade kommit till Ösel i slutet av december 1942 för att, för min del, besätta anställningen som provinsialläkare och för min makas del som barnmorska i Leisi.


När det blev mer och mer uppenbart att Estland på nytt skulle bli ockuperat av Sovjetunionen började jag, liksom så många på ösel och fastlandet, leta efter möjlig heter att fly till Sverige.

Jag och min familj lovades få utrymme på en motorbåt tillsammans med ortens polis Arnold Peas familj. Båten skulle ta 35 passagerare och skulle avgå med destination Sverige tidigt på morgonen den 23 sept. 1944.

När jag och min familj, tidigt på morgonen, i fortsatt fullständigt mörker, kom till stranden där motorbåten log fick vi besked om att båten redan var överfylld. Den hade 55 passagerare ombord och det fanns ej plats för flera.

Samtidigt berättades det på stranden, att en segelbåt som låg österut, ej långt från den överfyllda motorbåten, med tillstånd att segla till någon tysk hamn, skulle snart lämna stranden med riktning mot Sverige. Dit fortsatte vi och på detta vis blev vi passagerare på båten Luise.


Tämligen strax hörde man att på båten ej fanns någon kompass, eftersom båten var mycket gammal och i normala fall enbart trafikerade mellan strandens hamnar, men hade varit helt ur trafik under tysk ockupation av Estland. Nu var båten provisoriskt iordningställd för att evakuera befolkningen, som så önskade, till Tyskland. Av kaptenen blev manlig befolkning på båten instruerad att hela tiden pumpa ut läckande vatten. Fast pumpen var gammal och trasig fungerade den någorlunda ändå.


På båten fanns gott om sprit medtagen av en av ortens köpmän. När båten på andra resdagens kväll fortfarande inte hade nått Sverige och det blåste upp till storm, samtidigt som det läckte in mer och mer vatten i båten, drabbades passagerarna av panik.


Då var det plötsligt ingen som skötte pumpen. När kaptenen upptäckte detta och fick av männen till svar att pumpen var trasig och ur funktion, röt han argt att pumpen hade varit trasig så länge han ägt båten men ändå fyllt sitt syfte. Då började man åter pumpa samtidigt som kaptenen med kunniga män letade upp läckaget och fick det någorlunda lagat. Vid detta arbete skadade kaptenen sin ena hand och fick efteråt tecken på blodförgiftning med bland annat hög feber.


Men som sagt, paniken hade utbrutit bland passagerarna och det hördes högljudda böner överallt. Jag var med min familj under däck, när någon öppnade däckluckan och frågade om där nere fanns någon som kunde morse och kunde med ficklampans hjälp skicka sos signalen.

Det kunde jag och därför kröp jag upp på däck och utrustad med en ficklampa började jag signalera SOS, SOS åt olika riktningar.

Efter en kort stund, ej långt från vår båt, dök det upp en svart siluett av en U-båt under öron bedövande motorbuller, Men plötsligt upphörde motorbullret och från U-båten ropades det klart och tydligt, troligen genom megafon: "Wir schicken Hilfe! Wir schicken Hilfe!" ett flertal gånger. Därefter hördes åter motorbullret och båtsiluetten försvann i den stormiga sjön samtidigt som motorbullret ej hördes längre.


Man visste ju inte vilket slags "Hilfe" man skulle skicka till oss. Då noterade man också att stormen höll på att bedarra. Man resonerade som så, att om någon hjälp skulle skickas genom tysk U-båt då skulle vi troligast bogseras till någon Tysk hamn. Men till Tyskland ville man ju ej komma. Därför förbjöds all vidare signalering och man ändrade färdriktningen mot norr.

Det dröjde inte länge när det, långt borta, började synas kraftiga ljusstrålar riktade åt olika håll. Det var tydligt att man sökte efter vår båt.


Mot morgonen blåste det endast lagom och snart syntes land mot norr. Men man visste inte vart man hade kommit. En roddbåt med två män i skickades i land för att undersöka saken.


Något tidigare hade jag sett en man kasta spritlådorna över bord. Snart återkom männen, med två andra från fastlandet, i en motorbåt med roddbåten på släp. Vi hade kommit till en av Ålands småöar.

Jag bevittnade endast delar av allt som skedde. Bland anat såg jag att man lämnade en hel del vapen till de återvändande ålänningar.

Vi fick rätta riktningen mot Sverige och snart kom en lots i motorbåt från Sverige och mötte oss.


Till kvällen hade man nått Sveriges skärgårdar och i fullständigt mörker hade man lotsat oss fram till ett nyskapat flyktingläger på en av skärgårdens öar som hette Furusund.

Ankomsten till Furusund tedde sig även för mig som att komma fram till Paradiset. När man i åratal på Ösel och även senare på båten Luise hade fått klara sig så gott som helt utan ljus, stod stranden och byggnaderna på ön i sprakande el-ljus. När vi väl hade stigit i land mötte oss överallt hjälpande personal. Lottorna hade noterat att min maka bar vår 5 månader gamle spritt nakne son, Madis, lindad i enbart en filt. Strax fick Madis torra blöjor och faktiskt även fullständig babyutrustning. Alla som steg av båten slussades till dukade bord med gott om mat och därefter till inkvarteringar, som för vår familjs del bestod av en sommarstuga med sängar för alla.


Jag för min del fick aldrig uppleva lägerlivet i fortsättningen. Vid ankomstdagen till Sverige hade en böld mognat i mitt lår, som gav hög feber. Redan nästa dag transporterades jag till Norrtälje, där ortens närmaste sjukhus låg. Det var samma sjukhus dit Mihkel Hiiuväin hade transporterats dagen innan. Jag träffade honom emellertid aldrig.


Först i början av nästa år blev jag utskriven och sammanförd med min familj i Västerås, där min maka efter utskrivningen från Furusunds Flyktingläger hade fått anställning som sjukvårdsbiträde vid Centralsanatoriet.


Först vid min första anställning som extraläkare vid Centralsanatoriet i Arvika 1949 skrev jag till Mihkel Hiiuväin för att tacka honom. Som tack skickade jag honom samtidigt ett mindre belopp av pengar. Jag minns att jag även fick ett svar av honom.


Jag har med intresse läst igenom allt Du själv skrivit och skrivelsen av Ester Jansson tillika av Ester Grönblad m.m. och finner allt detta vara av mycket stort värde.


Jag har lovat att till mina barnbarn lämna min kortfattade levnadsberättelse och berätta ett och annat om flykten till Sverige. När detta en gång blir gjort kommer jag till allt detta att bifoga Ditt kompendium, som mycket vackert skulle komplettera allt jag själv har att säga.


Fast jag redan från början varit trogen Estniska Dagbladets beställare har Dina upprop där 1993 och 1995 gått mig förbi . Däremot fastnade min blick på en artikel "Leisi ilu ja nöidus ..... "av Eugenia Ojasoo den 14 oktober 2005. Jag skrev till henne och i sitt svar nämnde hon att även Du kontaktat henne med anledning av denna artikel. Jag tror att tack vare henne har även jag förärats med skrivelser från Dig.


Med hjärtliga hälsningar
OLM, ARNOLD, provinsialläkare, 

Charlottenberg, f i Pleskau, Ryssland, 

29/1/16 av statstjm Alfred Ozolins o 

statsjm Neida Kodaras.

Estnisk läk:ex 42, med lic Gbg 55. - Tf

2:e ass patol inst Tartu univ 39-42,

prov:läk Leisi distr ösel 43-44; e. läk

Ribbingelunds resp Strängnäs provisor

tbcsjh 46, Arvika sanat 47-49, Arvika las

47-53, tf prov:läk Charlottenbergs distr

54, prov:läk där sed 55. - Sv medb 54.

Gift 42 m sjuksköt Koidula Michelson

f 18, dtr t affärsman August M o Lisa

Spaile. - Barn: Toomas f 43, Madis f 44.

Källa

Vem är Vem? / Svealand utom Stor-Stockholm 1964 /

 

Арнольд Ульм


Шарлоттенберг, 29 марта 2005 года.


Привет Мати!

Позвольте мне называть Тебя так в мунипалицитете, соседствующем с Бруром Рексендом, хотя мы раньше никогда не встречались.


Я был очень приятно удивлён, когда получил Tвой сборник о беженцах 1944 года лагеря "Фюрюсюнд". Я особенно обрадовался, читая письмо на эстонском, собственноручно написанное одной из Tвоих родственниц, которой было всего 16, когда она оказалась в числе беженцев на лодке "Луиза".

За всё это я хотел бы выразить Tебе мою искреннюю благодарность.

Хотелось бы, в свою очередь, рассказать  кое-что о моем побеге в Швецию 23 сентября 1944 года на паруснике твоего дедушки Михкеля Хииуэвинс "Луиза".

Я со своей женой Койдулой прибыли на Сааремаа в конце декабря 1942 года, где я собирался занять место районного доктора, а моя жена - место акушерки в Лейзи .

Когда стало всё более и более очевидным, что Эстония вновь будет оккупирована Советами, я начал, как и многие другие на Сааремаа, а также и на материке, искать возможность бежать в Швецию.

Мне и моей семье обещали место на моторной лодке вместе с семьёй местного полицейского Арнольда Пеаса. Лодка с 35 пассажирами на борту должна была взять курс на Швецию рано утром 23 сентября 1944.

Когда я со своей семьёй рано утром, еще в полной темноте, пришёл на берег, где стояла лодка, мы узнали, что судно было уже переполнено. На борту находилось 55 пассажиров, и совершенно не было места.

Между тем, на берегу говорили, что восточее, не очень далеко от этой переполненной моторки, стоит парусник, с разрешением отплыть в какой-то немецкий порт, и который должен скоро покинуть берег в направлении Швеции. Мы поспешили туда, и, таким образом, оказались пассажирами на лодке "Луиза".

Довольно скоро разошелся слух, что на лодке нет компаса, потому что посудина была очень старая и обычно лишь курсировала между береговыми портами, но полностью вышла из строя во время немецкой оккупации. Теперь лодку кое-как привели в порядок для населения, желающего эвакуироваться в Германию. По распоряжению капитана всe мужчины, находящиеся на борту, должны были откачивать воду из течи в паруснике. Хоть насос был старый и неисправный, все же он как-то работал.

На лодке было вдоволь спиртного, прихваченного одним из городских торговцев. Пассажиры начали паниковать, когда лодка, так и не достигнув на второй вечер путешествия шведского берега, попала в шторм, и начала заполняться водой всё больше и больше.

Неожиданно оказалось, что никого нет у насоса. Капитан увидел это, и, на замечание мужчин, что насос неисправен, сердито закричал, что насос неисправен с тех пор, как он приобрел эту лодку, однако он справлялся со своей работой. Тогда снова начали откачивать воду, одновременно капитан с несколькими толковыми парнями нашли течь и кое-как заделали её. Во время этой работы капитан повредил руку, несколько позже возникло подозрение, что у него заражение крови, одним из признаков которого была высокая температура.

Но, как я уже сказал, паника охватила пассажиров, и везде были слышны громкие молитвы. Я сo своей семьей был под палубой, когда кто-то открыл дверь и спросил, есть ли здесь кто-либо, кто владеет азбукой морзе, чтобы при помощи фонарика послать сигнал SOS. Я мог это сделать, и поэтому выполз на палубу, и, вооруженный карманным фонариком, начал посылать сигналы SOS, SOS в разных направлениях.

Довольно скоро, недалеко от нашего судна, возник, вместе с оглушительным шумом двигателя, черный силуэт подводной лодки. Внезапно рёв мотора стих, и из подводной лодки раздалось по-немецки четко и ясно, вероятно через мегафон, несколько раз:"Высылаем помощь! Высылаем помощь!" После снова послышался шум двигателя, и силуэт подводной лодки исчез в бурном море, и больше уже не появлялся.

Мы не могли знать, что за "помощь" они направят к нам. Стало заметно также, что шторм начал успокаиваться. Пошли рассуждения, что, если какая-то помощь и будет послана с немецкой подводной лодки, то нас, вероятно, отбуксируют в один из немецких портов. Но мы не хотели в Германию. Поэтому всякая сигнализация с лодки была запрещена, и мы изменили направление движения  к северу.

Прошло не так уж немного времени, когда вдали стали заметны сильные световые лучи, идущие в разных направлениях. Было ясно, что шли поиски нашей посудины.

К утру ветер успокоился до нормального, и в направлении северa показалась земля. Но нам было неизвестно, куда мы прибыли. Вёсельная лодка с двумя мужчинами была отправлена к берегу, чтобы разузнать обстановку.

Немногим ранее я увидел мужчину, выкинувшего за борт ящики со спиртным. Вкоре вернулись наши мужчины, вместе с двумя другими с материка, в моторке, с вёсельной лодкой на буксире. Мы прибыли на один из мелких Оландских островов.

Я был свидетелем только части всего, что происходило. Кроме всего прочего, я видел, что часть оружия была отдана отъезжающим оландцам.

Мы уточнили наш курс на Швецию, и вскоре шведский лоцман на лодке встретил нас.

К вечеру мы прибыли на шведские архипелаги, и в полнейшей темноте лоцман провел нас к только что созданному лагерю для беженцев на одном из островов архипелага, который назывался Фюрюсюнд.

Прибытие в Фюрюсюнд показалось мне прибытием в рай. В течение многих лет на Сааремаа, и позже, на паруснике "Луиза", мы обходились почти без света, и теперь берег и здания казались пылающими от электрического освещения. Когда мы сошли на землю, нас везде встречал готовый помочь персонал. Волонтерки заметили, что моя жена несет на руках 5-месячного сына, Мадиса, совершенно голого, завернутого лишь в плед. Сию же минуту для него выдали сухие подгузники и фактически всё детское "обмундирование". Все сходящие с лодки пропускались через накрытые столы, полные еды, а затем - на расселение, что для нашей семьи было предоставлено в виде летнего домика с кроватями для всех.

Что касается меня, мне так никогда и не довелось испытать лагерной жизни. По прибытии в Швецию в моём бедре созрел абсцесс, из-за которого поднялась температура.  Уже на следующий день я был доставлен в Нортелье, где находилась ближайшая городская больница. Это была та же больница, куда за день до этого транспортировали  Михкеля Хииувэйн. Однако его я не встретил ни разу.

Я был выписан только в начале следующего года и воссоединился с моей семьй в Вестеросе, где моя жена после выписки из Фюрюсюндского лагеря для беженцев была принята на работу в качестве помощника медсестры в Центральном санатории.

В первый раз, устроившись на свою первую работу в качестве подменяющего врача в Центральном санатории в Арвикe в 1949 году, я написал Михкелю Хииувэйн, чтобы поблагодарить его. В качестве благодарности одновременно я послал ему небольшую сумму денег. Помню, даже получил ответ от него.

Мне было интересно прочитать все, что вы написали о себе, и рассказ об Эстер Янссон, а также об Эстер Грёнблад, и обо всём остальном, и считаю, что это имеет очень большое значение.

Я обещал моим внукам оставить свое краткое жизнеописание и рассказать им кое-что о побеге в Швецию.  Как только это будет сделано, я добавлю все это в сборник, который прекрасно дополнит всё, что я мог сказать.

Хотя я был давним и верным поклонником газеты Estniska Dagbladet, Ваш призыв в 1993 и 1995 годах прошел мимо меня. Однако мой взгляд остановился на статье Евгении Оясоо "Leisi ilu ja nöidus” за 14 октября 2005. Я написал ей, и в своём ответе она отметила, что Вы также связывались с ней по поводу этой статьи. Я думаю, что благодаря ей, я тоже был удостоен писем от Вас.


С сердечным приветом

АрнольдTillägg: Det bodde många ester även på östra sidan av sjön Peipus, (Peipsi järv). Även i S:t Petersburg och större städet i Ryssland.


https://www.geni.com/people/Arnold-Olm/6000000072295054821