Eesti Keel


Balti rahvarinnete hästikoordineeritud ühisaktsioon hämmastas oma suuruse, ulatuse ning ülevusega kogu maailma. Tegemist oli originaalse aktsiooniga, mis andis meediale unikaalseid fotosid ja videolõike. Sadade tuhandete inimeste käeulatus – mis samal ajal muutus maailma pikimaks käepigistuseks – näitas, et Baltimaades ei ole tegemist üksikute ekstremistlike gruppidega, kelle mõju all on vaid väike osa ühiskonnast. Aga just nii püüdis kogu aeg kinnitada NSV Liidu ametlik propaganda.


Ega ilmaasjata ei kirjutanud NSV Liidu liidri Mihhail Gorbatšovi lähimaid nõunikke Anatoli Tšernjajev, et talle tuli selgusehetk impeeriumi saatuse osas 1989. aasta suvel, mil 1/5 Balti riikide elanikest tuli tänavatele: «Ütlesin endale siis, et nende lahkumist Nõukogude Liidust saab takistada ainult tankidega.»


Vähem kui kaks aastat hiljem see ebaõnnestus ning kolm Balti riiki taastasid oma iseseisvuse. Pole kahtlust, et nii Tšernjajev kui tema šeff said suure osa oma informatsioonist KGB ettekannetest, kus ikka räägiti üksikutest äärmuslastest ja nende mõju alla langenud ebateadlikest grupeeringutest. Nüüd aga pilt muutus.


Balti kett oli ainulaadne rahumeelne meeleavaldus, mis toimus 23. augustil 1989. Rohkem kui miljon inimest seisid käsikäes üle 600-kilomeetrises inimketis, mis läbis kolme Balti riiki ning sümboliseeris Eesti, Läti ja Leedu püüdlusi vabadusele.Tagasi 1944


 

Svenska


Balti rahvarinnete (Baltiska Folkfronten) väl samordnade gemensamma åtgärder överraskade i sin storlek, omfattning och uppmärksammades i hela världen. Filmen visar unika bilder och videoklipp. Den 23 augusti 1939 träffades utrikesministrar från Sovjetunionen och Tyskland - Vyacheslav Molotov och Joachim von Ribbentrop, som beställts av sina överordnade Stalin och Hitler, undertecknade ett fördrag som påverkat ödet för Europa och hela världen. Denna pakt, och den hemliga klausuler den innehöll, delat inflytandesfärer av Sovjetunionen och Tyskland och ledde till andra världskriget, och att ockupationen av de tre baltiska staterna - Estland, Lettland och Litauen.


50 år senare, den 23 augusti 1989 tar de tre nationer som lever i Östersjön och överraskar världen genom att ta tag i varandras händer och gemensamt kräva erkännande av det hemliga klausuler i Molotov-Ribbentrop-pakten och återupprättandet av den oberoende de baltiska staterna. Mer än en miljon människor anslöt att med händer skapa en 66 mil lång mänsklig kedja från foten av Toompea i Tallinn till foten av Gediminas-tornet i Vilnius, passerar Riga och floden Daugava på väg att skapa en samverkan i kampen för frihet som enade de tre länderna Baltic Way anordnades av nationella rörelser i de baltiska staterna: Popular Front i Estland Rahvarinne, Popular Front i Lettland och litauiska reformrörelse Sąjūdis.


Baltic Way medförde en betydande ändring i världshistorien. Detta uppnåddes genom social enhet och genom gemensamt engagemang och förtroende manifesteras genom att varje individ för att uppnå det gemensamma målet. Detta imponerande handlar om icke-våldsamma protester och solidaritet samtidigt suveränitet var ett levande exempel på den kultur av fred, öppna tillgång till information och som leder till ett erkännande av det hemliga fördraget och dess fruktansvärda konsekvenser för hela världen. Den ökade möjligheten för nationellt självbestämmande i Estland, Lettland och Litauen och uppmuntras demokratiska rörelser i hela Sovjetunionen. De tre baltiska staterna lyckats få sin frihet på ett fredligt sätt, vilket skapar ett prejudikat som var, och förhoppningsvis kommer att följas av ett antal länder runt-seger för mänskligheten över totalitarism.


Åter till 1944


PS: Ny mätning av kedjan visade att den var 660 km lång.

Balti tee (Eesti/Leedu/Läti 1989)

The Baltic Way - http://www.balticway.net/index.php?page=baltic-way&hl=en


Torent


Åter till 1944

English


Balti rahvarinnete (Baltic People's Front) well coordinated joint action surprises of its size, scale and ülevusega all over the world. On 23 August 1939 foreign ministers of the USSR and Germany - Vyacheslav Molotov and Joachim von Ribbentrop, as ordered by their superiors Stalin and Hitler, signed a treaty which affected the fate of Europe and the entire world. This pact, and the secret clauses it contained, divided the spheres of influence of the USSR and Germany and led to World War II, and to the occupation of the three Baltic States - Estonia, Latvia and Lithuania.


50 years later, on 23 August 1989, the three nations living by the Baltic Sea surprised the world by taking hold of each other's hands and jointly demanding recognition of the secret clauses in the Molotov-Ribbentrop pact and the re-establishment of the independence of the Baltic States. More than a million people joined hands to create a 600 km long human chain from the foot of Toompea in Tallinn to the foot of the Gediminas Tower in Vilnius, crossing Riga and the River Daugava on its way, creating a synergy in the drive for freedom that united the three countries.The Baltic Way was organised by the national movements of each of the Baltic States: the Popular Front of Estonia Rahvarinne, the Popular Front of Latvia and the Lithuanian Reform Movement Sąjūdis.


The Baltic Way brought important changes to the history of the world. This was achieved through social unity and through the joint commitment and confidence manifested by every individual in pursuing the common goal. This impressive act of non-violent protest and solidarity whilst keeping sovereignty was a living example of the culture of peace, opening up access to information and leading to the acknowledgement of the secret treaty and its hideous consequences for the whole world. It increased the opportunity for the national self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania and encouraged democratic movements throughout the Soviet Union. The three Baltic States succeeded in gaining their freedom in a peaceful way, creating a precedent that was, and hopefully will be, followed by a number of countries all over- the triumph of humanity over totalitarianism.


Back to 1944