Länkar till sidor relaterade till flykt 1944

Hösten 1944 var dramatisk i Norden. Under Lapplandskriget,  flydde omkring 50.000 finländare till Sverige.

Från Baltikum flydde 30.000 ester och letter i små båtar, färder som var livsfarliga. De flesta tog sig i land på Gotland, men en del båtar hamnade så långt norrut som i Örnsköldsvik.

”Jag gör hellre denna mardröm till resa tre gånger än jag stannar i  Estland”, sade en av de tusental  estniska flyktingar som anlände till Örnsköldsvik efter en fruktansvärd färd i en motorskonaren Venus tvärs över Bottenhavet.

Erna Parlundsliv och flykt med Venus.

Del 1,    Del 2


Flykten från Laugu i Estland till Furusund med galeasen Luise 1944


Flyktingmottagandet Furusund 1944


Vad gäller kriget så bombade ryssarna Tallinn den 9 mars 1944 och staden brann, vi kunde se ljussken från Leisi. I augusti började flyktingströmmarna komma till Ösel. Man kom dit för att finna möjligheter att fortsätta över havet. Den 22 september hade ryssarna intagit hela Estlands fastland. Samma dag lämnade Luise Triigi med en last människor och kom lyckligt fram till Sverige. Jag hade kunnat åka med men jag kunde inte lämna allt som det var. Det hade varit som att fly från fronten.


Flykten från Estland, Sven Borrman


Hösten 1941 Spithamn i frontlinjen. PDF

Sven Borrman


Metaforer i tidningstexter beträffande estniska flyktingar under andra världskrigets slutskede i dagstidningar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Magisteravhandling av Ülle TuvikeneAnn


Enn Kokk´s Memoarer Föddes i Juminda, vid Finska viken.


Klipp


Öregrund


Fårö


Boklådan


Sofi Oksanen, den dolda verkligheten


Mickael Lundgren. Forskar om flyktingar till Gotland


Granskning Baltutlämningen


Stalins krav på Ingermanländare


Bitterheten gemensamt


Estlands ockupations museum


Konstnärernas liv efter flykten


Forskning om det sovjetiska och nazistiska förtrycket i Estland


Bok om förbrytelser i Baltikum under Tysk ockupation 1941-


Baltiska kedjan 1989 Molotov-Ribbentrop-pakten


Estlands politiska historia.


Estonianworld Life in Estonia at the outset of the Second World War and the occupation

How estonians see it


Estlandssvensk historik


Estlandssvenskarna, Svenska Odlingens Vännerhttp://www.estlandssvenskarna.se/Kustbon.php


De år 1941 deporterade och mobiliserade från Rickul/Nucköområdet,

Deporterade Rickul.pdf


Bronssoldaten


Bengt Göran Holmert, Flykten från Baltikum!


The White Book 1940 - 1991


Karin Saarsen läser på Estniska ur sin dagbok krigsslutet maj 1945.


Metaforer i tidningstext om estniska flyktingar

Estland fritt och ockuperat. Arvo Horm gav på tidens Förlag 1944 ut en studie över den estniske arbetaren


Bilder Estland Frihet


Communism and Crimes against Humanity in the Baltic states


Flykt över Atlanten med Erma


Flykten fortsätter till Kanada! ”Eesti keel”


Det hör även till saken att många ester som flytt inte upplevde tryggheten i Sverige. Båtar införskaffades och andelar/platser köptes för vidare flykt. 1948 lämnade en grupp Sverige och flera grupper kom att följa därefter.  Minsveparen Walnut inredd för en besättning på 18 personer skulle nu ta 347 personer till Kanada.


The S.S. Walnut sailed from Sweden toward Canada 's Halifax harbor. Länk till en dokumentation om

S.S Walnut på engelska.

Kontakterna med Estland tar inte slut. Nu byggs- och återupprättas nya broar över Östersjön, eller som esterna kallar havet Västersjön.Kontakt

laugu@leht.se


1950 ά›‹Ω

©2007 - 2021

 

Sidor på leht.se


Flykt 1944 sammanställning

Põgenikud Laugu rannast Furusundi, 1944A


Luise Flykten från Laugu küla till Furusund 1944

Flyktinglägret i Furusund 1944 Leisi 1927 Naiskodukaitse

EES ARHIIV Eskilstuna Esternas Arkiv

Eskilstunaesterna

Naised Kvinnor 2021 Utställning Ebeilngmuseet

Exilkonst 2016 Utställning Ebeilngmuseet

Republiken Estland, från 2019  och vidare .


Andra akten

ees.leht.se Blog Eesti Selts


Haapsalu

Baltikums frihet Historia bilder


VEKSA/KGB Kulturförening med dold agenda


Arkiv i Estland

Nationalbiblioteket  www.nlib.ee

Riksarkivet     www.ra.ee

Digitaliserade tidningar från 1821 till 2016

https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika

-------------------------------------------------------

Levande historia kommunismens brott Sovjet


GULAG Tysk


Memorial ru Förbjudet arkiv i Ryssland

Nobelpris

Estland minns offren 1940-1991


Despotens storhetsvansinne


Mao Zedong (1893-1976)

Kinas kommunistiska parti

Antal offer: 40-70 miljoner pågår

Kina är en enpartistat utan allmänna och fria val. Politisk opposition är inte tillåten. Statsapparaten genomsyras av kommunistpartiet.

Rättsväsendet är underställt kommunistpartiets kontroll.

Sedan kommunistpartiets kongress hösten 2017 har partiet en uttalad ambition om att utöka sin kontroll över alla delar av samhället.


Josef Stalin (1878-1953)

Sovjetunionens kommunistiska parti

Antal offer: 20-70 miljoner


Adolf Hitler (1889-1945)

Tyskland Nazismen

Antal offer: 30 miljoner


Kung Leopold II av Belgien (1835-1909)

Regeringstid (1865-1909)

Antal offer: 10 miljoner


Hideki Tojo (1884-1948)

Japan 1940-1944

Antal offer: Fem miljoner

Putin (Putler) Ryssland Antal offer?I Estland minns den stora flykten som att människor vände blicken mot från Estland och ansiktet mot havet och ryggen mot land.