Estnisk Exilkonst (I Frihet)

 Estland

Nationalbiblioteket  www.nlib.ee

Utställningssalar

Utställningar

Webbutställningar


Riksarkivet     www.ra.ee


Digitaliserade tidningar från1821 till  20??

                    www.dea.nlib.ee


2016 är ett år som kommer att uppmärksammas.

Grundorsaken är att Sovjetunionen, som var en i alliansen som besegrade Tyskland i maj 1945. De allierade lovade att länder som var fria före världskriget åter skulle bli självständiga Stater. Ett löfte som inte uppfylldes när Sovjet annekterade stater och områden samt höll Östeuropa i ett lyd-statsförhållande.


25 år sedan Republiken Estland återuppstod.

Estland, Lettland och Litauen utsattes för tre ockupationer, den sista varade 52 år till augusti 1991. Det kan med fog hävdas att det var då andra världskriget slutade för baltstaterna. Det är detta år, 25 år sedan och tid att minnas krigsslutet. Samtidigt firas 25 år av Estlands nyvunna självständighet.


Republiken Estland bildas under första världskriget.

Den politiska självständigheten gav ett storartat uppsving på utbildningens och kulturens område. Dörrarna mot världen slogs upp på vid gavel och för första gången styrde esterna i sitt eget hus. De unga konstnärerna berusas av starka intrycken i Tyskland, Frankrike och Italien. Då den estniska konsten blomstrade i frihet hyste många en stark önskan att få visa en representativ utställning i Sverige. En sådan anordnades 1939.


Ett ockuperat Estland.

Av erfarenhet från den tidigare Sovjetiska ockupationen 1940 valde människor att 1944 fly. Många i undermåliga båtar för att undkomma den terror som sovjetstaten tidigare visat. Hellre döden än att leva under kommunismens förtryck var ett påtagligt val.

De flyende var från av alla samhällsgrupper, högutbildade, kustbefolkning, arbetare samt talrika kulturutövare.


Konstutställningar i Sverige av exilkonstnärer.

Första gången estnisk konst i visades var i Karlstad. Utställningen "Estnisk konst" visades på prof. Helge Kjellins initiativ och anordnades av estniska arkivarbetare på Värmlands Museum mellan den 8 april och 2 maj 1945. 146 arbeten av 26 konstnärer ställdes ut, 17 av konstnärerna vistades i Sverige.


Liljevalchs 1946.

Den hittills största utställningen skedde på Liljevalchs tillsammans med letterna 16 februari - 10 mars 1946. I katalogen fanns en översikt av prof. Sten Karling. 48 estniska konstnärer ställt ut 305 arbeten. 65 lettiska konstnär ställde ut 383 arbeten.

Utställningen blev föremål för välförtjänt uppmärksamhet och den var för 70 år sedan en betydande värdemätare av den baltiska konsten.


En rad konstutställningar anordnades följande åren på platser runt om i Sverige. År 1953 bjöds det på tre utställningar: Kristinehamn ("Estniska Konstnärer", 18 konstnärer, 48 arbeten), Vadstena ("Estnisk Grafik", 11 konstnärer, 45 arbeten) och även en i Eskilstuna (13 konstnärer, 70 arbeten).


Eesti Selts 70 aastat.

Vi vill med utställningen på Ebelingmuseet uppmärksamma den estniska konsten och kulturen samt på att Estniska föreningen för 70 år sedan bildades  den 26 januari 1946.


Eesti Selts 75 aastat. Firas på Ebelingmuseet med utställningen Naised. Länk bilden nedan.


Estniska Föreningen fyller 75 år 2021

../Naised/EES_75Ar.html


 

Sidor på leht.se

Flykt 1944 sammanställning

Luise Flykten från Laugu küla till Furusund 1944

Flyktinglägret i Furusund 1944

Leisi 1927 Naiskodugaitse

EES ARHIIV Eskilstuna Esternas Arkiv

Eskilstunaesterna

Naised Kvinnor 2021 Utställning Ebeilngmuseet

Exilkonst 2016 Utställning 16/1 till 6/3 Ebeilngmuseet

Sovjettidens kulturutbyte.VEKSA/KGB

1960-1989/91

Ebelingmuseet är beläget vid Eskilstunavägen 5, i Torshälla. Fri parkering intill samt på planen till vänster om vägen.


Torshällas industrihistoria tar sin början på 1300-talet. Museets lokalerna är belägna i Eminent verktygs tidigare industrilokal. De första byggnaderna uppfördes omkring 1880 då företagets föregångare grundas under namn Westmans Verktygsfabrik. Lokalerna nuvarande utformning med två våningar tillkom 1946/47. Efter samgående med (Svenska Precisions Verktyg) SVP, finns företaget nu i lokaler intill E20 i Eskilsuna.


Museet kan följas på facebook.