Tere tulemast EES arhiivil   Välkommen till Eskilstuna Esternas Arkiv

 

EES ARHIIV

Adress

EES-Arhiiv

Eskilstuna

mail: ees(at)leht.se

073 7072152


EES Arkiv Ledningsgrupp


Släktforska

Lehti Aug i rollen som Ann i Spökpirater1952 /53.

Foto: Studio Aarni

Från 1946 visades film som samlade många besökare. Biografen SAGA på Ruddammsgatan var flitigt använd.

Välis Eesti februari 1946

 

Esternas Arkiv i Eskilstuna digitaliseras

Esterna kom till Eskilstuna som flyktingar under 1940-talet. De första grupperna var estlandssvenskar som flydde hit under ordnade förhållanden och med kungligt stöd.  Esterna flydde för sitt liv i bräckliga båtar från den kommunistiska terrorn de upplevt under den första sovjetiska ockupationen. Nu skrivs en historia hämtad ur arkiven där det belyses vad det var esterna mötte och gjorde i det nya hemlandet Sverige.  Eskilstuna Eesti Selts, Eskilstuna Estniska Föreningens arkiv kommer att digitaliseras och göras tillgängligt för forskning via en hemsida, www.leht.se/ees3.


Huvuddelen av materialet är på estniska. Kortare översättningar görs till svenska. Materialet nås enbart via nätet. När de olika delarna är slutbehandlade lämnas de till ett vanligt arkiv. ENMKÜ arkivet kommer att förvaras i Eskilstuna tillsammans med KFUM-förening den var en del av.


EESTI  ARHIIVI  DIGITALISEERIMINE ESKILSTUNAS


Eskilstuna Eesti Selts on  enda peale võtnud eesti arhiivi korraldamise, et võimaldada edaspidi selle töö kättesaadavus läbi kodulehe.

Töö ideeks ongi näidata, millise jälje on  tuhat eestlast, eestirootslast ning teised Eesti minoriteetgrupid jätnud nii Eskilstuna kui Torshälla ajalukku.

Eestlased alustasid Eskilstunas mitu ühingut , tuues oma tegevusse kaasa uued spordialad nagu korvpall ja võrkpall. Peale selle alustati  õhtukooli, teatri-, koori- ja kooskäimistega.

Seda kõike peegeldab ühingu arhiiv, mis on põhiliselt eestikeelne, käsitsi kirjutatud tekstiga. Arhiivi korraldamise käigus loetakse läbi ka kohalikud ajalehed ja Rootsis väljaantud eesti lehed alates l940 aastast tänapäevani. Struktureerimise ja skanneerimise lisaks ongi pdf-failide loomine. Ülesandeks on ka lühikeste kokkuvõtete tegemine rootsi keeles ning loengute ja näituste tegemine Riigiarhiivis, Linnamuuseumis ja raamatukogus.

Töö lõpus loodame kirjutada järgmistel teemadel

l) 25 esimest aastat

2) Olles üheks ühiskonna osaks

3) Põgenikud, kes kadusid


Esimeseks tööülesandeks sel sügisel on ENMKÜ kohta käiva materjali kordaseadmine. Ühing oli KFUM osa alates 1944/45 kuni (1952), 1968.a.


Loe edasi www.leht.se/ees3.


Konstnär Leida Rives

Foto: Hugo Nõmm.


Länkar


EES ARHIIV


Naised Näitus 2021 Ebelingmuseet


Exilkonst 2016
Esterna i Eskilstuna

Estlands Riksarkiv

Digitaliserade estniska tidningar År 1821 till 2010

Estnisk släktforskning saaga


Flykten med båten Luise 1944


Andra akten

Glimtar av Eskilstunas historia


ees.leht.se Blog Eesti Selts


Sverigeesternas förbund RELriks


Rel Mellansverige blogg


REL facebook Kesk Rootsi


Estniska Kultursamfundet


www.ingermanland.nu


www.estofestival.com. 2019 Helsingfors-Tartu-Tallinn 27/6-3/7

----------------

ESTIVAL 2018. En del av Estlands 100-årsfirande

Estivalerna startades med syftet att erbjuda sverigeesterna kulturdagar mellan de stora ESTO-festivalerna. Den första Estivalen arrangerades i Göteborg på våren 1983 och den blev en imponerande manifestation med en stor parad genom centrum, symfonikonsert, körsång- och folkdansfest och med en rad mindre konserter och utställningar. Centrala staden pryddes av stora estniska flaggor. Den första Estivalen besöktes av ca 2500 personer. Senare ordnades Estivaler i Lund 1986, Uppsala 1990 och i Göteborg 1995, 2003 och 2007. År 2013 arrangerades Estivalen i Stockholm med ca 1200 deltagare. 

Estival 2018 utgör ett inslag i firandet av Estlands 100-årsjubileum och har som målsättning att presentera mångsidig estnisk kultur till såväl sverigeester som svenskar och till landsmän i olika åldersgrupper. Vi vill popularisera estnisk verksamhet och skapa kontakter mellan ester, oavsett var de bor. 

Estivalen äger rum i Stockholm den 9 till den 18 februari 2018.”Århundradets fest” eller Estlands Jubileums-galakväll äger rum i Stockholms Stadshus den 17 februari 2018. Arbetsgrupper har redan påbörjat arbetet och programmet har fått ryggraden. Vi planerar traditionella konserter, teaterföreställningar, utställningar och fester samt sammankomster för olika intressegrupper.  

Biljettförsäljning 
Under förra Estivalen 2013 slutsåldes de 730 platserna till Galakvällen på Stockholm Waterfront en och en halv månad före evenemanget och ca 100 personer väntade som reserver förgäves på möjligheten att få vara med. Stockholms Stadshus rymmer 1200 gäster och vi vet redan att förväntningarna inför det evenemanget är mycket stora. Biljetter till de olika arrangemangen kommer vi att börja sälja via vår hemsida på internet hösten 2017.  

Vi samarbetar med arrangörerna av Estlands 100-årsjubileum, med Estlands Kulturdepartement, Estlands Utrikesdepartement (via Estlands Ambassad i Stockholm) samt med lokala kulturinstitutioner  

Vi söker sponsorer 
Budgeten för Estival 2013 omfattade en dryg miljon kronor, varav sponsorer bidrog med hälften. Vi tror att Estival 2018 behöver minst lika generösa givare för att vi skall kunna förverkliga våra mål. Våra största utgifter utgörs av lokalhyror samt av kostnader för resor och logi för tillresta artister. Det mesta arbetet med förberedelser och genomförande av Estivalen sker idéellt och helt oavlönat. Vi tar gärna emot bidrag till vårt bankkonto hos SEB 5392-1029139. Sponsorer erbjuds fribiljetter och reklamplatser på vår hemsida och på våra trycksaker.  

Förberdelserna för Estival 2018 kan man följa på facebook och på vår hemsida www.estival.nu.  


---------------------------------------------------------

Ryssland har på senare tid upprätt underligt mot sina grannländer. I bakgrunden finns en doktrin om att kunna ingripa i alla områden det bor ryssar. Det har visat sig påtagligt i Ukraina, oro i östra Finnland och i de baltiska staterna.

----------------------------------------------------------------------------

Efter att Sovjet annekterat Estland 1940 deporterades mellan 1940 och 1949 minst 30.000, mestadels kvinnor och barn till Sibirien. Handlingen betraktas som folkmord.

14 Juni 1941, deporterades, 9.254–10.861människor 5000 kvinnor och 2.500 barn under 16 år och 439 Judar. Endast 4331 personer återvände. Den ursprungliga listan bestod av 11.102 namn. Någon vecka senare deporterades kring 1.000 personer från Ösel.


I mars 1949 deporterades 20.722, ca 7500  familjer 10.000 kvinnor och 6.000 barn  under 16 år, samt ett mindre antal män i arbetsför ålder.


Det var inte förrän i slutet av 1950-talet som de deporterade som överlevt hade en chans att återvända till Estland. Trots en partiell rehabilitering var de fortfarande andra klassens medborgare i Sovjetunionen. Ett stort antal av dem fortsatte att vara under uppsikt av säkerhetsorgan. De deporterades konfiskerade egendom återlämnas inte och ingen formell ursäkt har någonsin givits.


20.000 tända ljus på Frihetstorget i Tallinn 25 mars 2013.


----------------------------------------------------------------------------

Utställningen Andra akten är nu stängd. Den finns nu  som en som en webutställning.


7 september 2013 till 19 januari 2014

Utställning  Eskilstuna Stadsmuseum

Esternas föreningsbildningar i Eskilstuna


Utställningen har sakta men säkert växt fram.  Med hjälp av gjutrör skapades en utställning som i bild och text fångar föreningslivet i det nya landet.

Utställningen heter Andra akten ”Teine vaatus”. Namnvalet kommer av att det i Eskilstuna fanns en mycket aktiv teaterverksamhet som under ett par år satte upp hela 23 föreställningar.


En anan vinkling av namnet är att det efter livet i Estland blev en ny akt med ett liv i Sverige. 

Verksamheten inom KFUM (NMKÜ) var den första som organiserades på riksnivå med verksamhet på ca 50 platser i Sverige. För några blev tiden i Sverige en kort mellanlandning med stor osäkerhet innan flykten fortsatte till säkrare plats. För föreningslivet fick det drastiska konsekvenser när ledande personer försvann. Hela verksamheter kunde avstanna. Det hände när en drivande person i KFUM 1947 flyttade till USA. 1952 upphör esternas NMKÜ helt på riks- och lokalnivå inom KFUM.

 


--------------------------------------------------------------------------

2015, 5 år sedan kyrkorna enades!

Eter Sovjets ockupation av Estlands bildades den  Estniska  Evangelisk Lutherska nya Kyrkan (E.E.L.K.) i exil. Från 1944 arbetade exil kyrkan med bevara det estniska folkets kultur och tro.


Förhandlingar påbörjades 30 april 1993 i Stockholm att förena kyrkan i Estland och utomlands till en kyrkan. 28 November 2010 förenades de båda kyrkorna och bildade EELK.

---------------------------------------------------------------------------

Detta år 21 juni 2015 är det 75 år sedan Sovjetunionen under Kamrat Stalins ledning och med en påtvingad biståndspakt,  annekterade Estland, Lettland, Litauen och Bessarabien.

Parallellen till Ryssland och Krim är slående fast denna gång utan någon påtvingad biståndspakt.

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


EES Arhiiv


Vi tar emot digitalt material (scannat) på

ees@leht.se  eller på skiva.


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Sänd gåvor till Estland via PMU!


Eskilstuna Secondhand varuhuset på Mått Johanssons väg 42 /Tång Lindströms väg 4.


Mer information som finns på hemsidan ( http://www.pingst-secondhand.se/ ).

PMUs mål är att bidra till en bättre miljö genom återbruk i stället för att slänga men framför allt att göra stor skillnad för människor i nöd genom att 100% av överskottet går till olika hjälpprojekt och hjälpinsatser.

----------------------------------------------------------------------------------------

2015.12.10

Barnhemmet  som pingstkyrkan stödjer fick en personlyft som underlättar personalens arbete.

--------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLT PRAEGUNE

September 2021 uppmärksammar vi att ESKILSTUNA EESTI SELTS (EES) fyller 75 år. 

Föreningen bildades dagen efter Baltutlämningen. En händelse som betraktas som en skamfläck i svensk historia och skapat djupa sår i förtroendet till Sverige.

Trotts att det var förbjudet för utlänningar att bilda föreningar så gjordes det ändå. Först 68 år senare, 2013 registrerades Eskilstuna Estniska föreningen.

Föreningen anordnar en utställning på Ebelingmuseet med temanamnet Naised (kvinnor). Enbart estniska kvinnliga artister som varit eller är verksamma i Sverige.

Utställningen öppnar 25 september Välkommen.______________________

2021 Corona. Föreningen  avvaktar nya rekommendationer.

Öppet: Klubben har studiecirkel på ABF onsdagar 11.30-13.15. Tema att träffas och att samspråka om dagsaktuellt i Estland och bearbeta arkivet.

Info: Mihkel 0737072152

_________________________________________Följ firandet av 103e årsdagen av republiken i Estland. Dagen till ära sänds alla program öppet på nätet. Lokalt firande coronastängt. En del av programmen kan ses en tid i  efterhand via nätet


På årsdagen för republiken, den 24 februari, kommer Estlands TV att sända hela festprogrammet via https://etv.err.ee/. Det högtidliga öppnandet sänds klockan 6.30 (svenska tider), då republikens flaggan hissas på Långe Hermann och följas av tal av president Kersti Kaljulaid .


6.30 Hissande av republikens flagga
Talmannen för Riigikogu Henn Põlluaas håller ett tal vid evenemanget som äger rum i guvernörens trädgård i Toompea. Välsignelsens ord kommer att ges av ärkebiskopen i den estniska evangelisk-lutherska kyrkan Urmas Viilma.
Evenemanget sänds också av Vikerraadio https://vikerraadio.err.ee/ och ETV + https://etvpluss.err.ee/  (på ryska).

9.00 Kransläggning vid monumentet för självständighetskriget
Premiärminister Kaja Kallas håller ett tal vid en ceremoni på Frihetstorget i Tallinn. Andres Kuusk kommenterar evenemanget.
Evenemanget sänds också av ETV +.

9.20 "Republikens militärmakt"
På grund av koronakrisen kommer försvarsmakten inte att paradera i år. Försvarsmaktens enheter arbetar hårt varje dag för att skydda landet. Bland annat kommer vi att se hur spejderbataljonen och de allierade genomför övningar i det skarpa vintervädret, vi kommer att granska den senaste tekniken från försvarsmakten. Vi kommer att höra talet från försvarsmakten. Andres Kuusk.

10.00 Ekumenisk tillbedjan
Ekumenisk dyrkan av ärkebiskop Urmas Viilma från EELK.

17.00 åker vi till Paide för semestern.
President Kersti Kaljulaid tar firandet av republikens födelsedag, för första gången, till Paide i hjärtat av Estland.
ETV +, Vikerraadio och Klassikaraadio https://klassikaraadio.err.ee/ kommer också att sända jubileumskonserten och presidentens tal.

17.05 Tal av president Kersti Kaljulaid Talet med
teckenspråköversättning kan ses på ETV2 https://etv2.err.ee/.

17.45 Republikens jubileumskonsert i Paide
Konserten regisseras av Henrik Kalmet, Paavo Piik, Paul Piik tillsammans med kompositören Sander Möldri och konstnären Anneli Arusaar.

Kl. 18.15 Republikens jubileumsfest i Paide.
Vi firar Estlands födelsedag med människor som har fått en dekoration från president Kersti Kaljulaid. Värdar Anu Välba och Margus Saar.

20.20 Festkonsert med sjösånger "Old Sailor"
Låtar och berättelser om havet och sjömän framförs av Marko Matvere och dirigenten Tõnu Kaljuste med Tallinns kammarorkester.

Kl. 20.30 mötte "Kitchen Citizens" på ETV2
Kulinarisk guide mend tre kockar av olika nationaliteter som bodde i Estland, med vilka maten tillagades och serverades i samband med semestern i sitt hemland. Genom sin smak reste han med Ahmet till Turkiet, Lal Babuga till Indien och Nuriyan till Dagestan.


ESTNISKA FÖRENINGENS KALENDER 2020

6 januari Ortodox jultradition

Aastapeakoosoleku / Årsmöte

22 februari kl 12.00


Pensionärsklubben 2020

15 januari 2020  Mihkel Hiiuvänast raamatuga loeng

29 januari

12 februari

26 februari

11 mars

25 mars

8 april

22 april

6 maj

Aktiviteter pausade

20 maj Pensionärid võtavad suve vastu

Höstens aktiviteter är pausade PGA Covid 19!


Årsmöte REL mellansverige 22 februari 2019 Kl. 11.00

EES, Östra storgatan 1, Eskilstuna.


I Estland har det politiska klimatet hårdnat. Oväntat fick partierna på högerkanten tillsamman med det ryskdominerade centerpartiet makten. Partiet Eesti  200 hamnade utanför riksdagen men har i opinionen ett starkt stöd. Partiet verkar bl.a för att Estland ska bli renare estniskt och förnekar klimatproblemet. Den pågående trenden om mer national populism har även nått Estland.


Oktober 2018 100 års firande


Tre baltiska länder uppmärksammar att det är 100 år sedan de fick sin första självständighet. Loggan kommer användas av Baltiska samarbets-organisationernas aktiviteter i Sverige i samband med firandet av Estlands,  Lettlands och Litauens 100-årsjubileum 2018.

Info  Estland

Info Sverige

Estival 2018

Info Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Info Eskilstuna / Sörmlands Museum


Hemsida för EV 100:

https://www.ev100.ee/
28/8-2016 Högtidsgudstjänst i Fors kyrka i samband med EELKs  församlingarnas årliga riksmöte. Medverkar musikgrupp som även ger en konsert med 15-1600-tals musik i S:t Eskilskyrkan.

En spelning genomförs även på Fristadstorget. Kiili medeltidsensambel från Estland är består av unga och professionella musiker.