Till minne

Originaltext på svenska

Denna skrift tillägnas min morfar Mihkel Hiiuväin (född 4 maj 1891) och min mormor Pauliine Hiiuväin född Tatter ( 4 augusti 1899).


De räddade över 184 människor från Saaremaa (Ösel) i Estland till Sverige med sitt  skepp "Luise" undan krigets alla tragiska öden. De gav allt sitt mänskliga stöd och sin hjälp.


En av dem som steg på den tvåmastade segelskonaren mot friheten ville ge Mihkel Hiiuväin ett guldfickur som var ett arvegods som tack för att han med familj fick följa med skeppet.


Mihkel Hiiuväin sa till svar:  I denna stund räddar inte guld liv. Min vilja och högsta önskan är att ingen ska behöva betala för resan. Det viktigaste är att vi med Guds hjälp kommer ifrån detta hemska krig med livet i behåll".


Pauliine och Mihkel Hiiuväin, biografi elulugu. Berättelse enligt dottersonen Mihkel Nõmm.


De förde med sitt skepp "Luise" 184 (184 enligt officiella svenska dokument)människor från stranden av Laugu Küla, Saaremaa (Õsel) i Estland till Sverige  undan krigets sista tragiska tid.


De gav alla sitt mänskliga stöd och fulla hjälp.


To the memory of Pauliine and Mihkel Hiiuväin.


They pursued with their ship “Luise” over 184 (184 in official documents) people from the beach of Laugu Küla, Saaremaa (Õsel) in Estonia to Sweden  away from the war's last tragic time. They gave everyone their humane aids and help.


 
Här stod Õie talu, näst sista byggnad i byn. Granen i bakgrunden planterade av Pauliine och den var inte större1944 än att barnen på gården kunde hoppa över den.

Foto 2004 Jakob Nõmm

1950 ›‹Ω

©2007-2023 

 Segelfartyget galeasen Luise till vänster och i mitten den tremastade motorseglaren Helene. Bilden från Furusund september /oktober 1944.


P-l. Luise lastad med ved troligen på väg mot Loksa tegelbruk. Sulev Hiiuväin uppe i riggen.


Tegelsten tillverkad i Loksa tegelbruk. 

Flykten från Laugu küla till Furusund 1944

Sidor på leht.se


Põgenikud Laugu rannast Furusundi, 1944A


Flykt 1944 sammanställning

Flyktinglägret i Furusund 1944

Leisi 1927 NaiskodukaitseEstland 100 år 2018 Eskilstuna

Haapsalu

EES ARHIIV Eskilstuna Esternas Arkiv

Eskilstunaesterna

Naised Kvinnor 2021 Utställning Ebeilngmuseet

Exilkonst 2016 Utställning Ebeilngmuseet

Andra akten

Haapsalu Hapsal

Sovjettidens kulturutbyte.VEKSA/KGB

1960-1989/91


Arbetsmaterial2023


Strömsborg


Ägirgatan 8


Släkt et vänner.


1950 ά›‹Ω

©2007 - 2021


Här började resan från Laugu Küla och  Õie tallu.