Välkommen till vänortssamarbete mellan Eskilstuna och Hapsal.


Här finns möjlighet att få lära känna nya människor. Vara med om spännande upplevelser och kontakter med vår vänort Haapsalu i det underbar stad i Estland.


Vänortsavtalet mellan Eskilstuna - Haapsalu  som beslutades i Kommunfullmäktige, 2002  har till ändamål att:


”arbeta för utvecklande och varaktigt samarbete mellan Eskilstuna och Haapsalu i Estland.

Föreningen avvecklad 2021.

Detta kan ske i form av kulturutbyte, kontakter mellan orternas näringsliv och turismverksamhet samt genom samarbete inom områden för samhällsutveckling och utbildning.

En vänortsförening skall verka för kontakter mellan föreningar, institutioner och enskilda personer.


Haapsalu (Hapsal)

Även kallad nordens Venedig ligger bara 35 mil från Stockholm. Haapsalu fick sina stadsrättigheter år 1279 och den havsnära staden är mest känd som ett lugnt semesterställe och gyttje-behandlingskurort. År 1805 byggdes det första badhuset och 1825 öppnades med stöd av Magnus de la Gardie det första kursanatoriet. På somrarna blir den närliggande viken tack vare sitt grunda vatten varmare än andra vikar längs kusten. Havsvattnets medeltemperatur är +21 grader. Se på vädret.


Haapsalu ansågs vara en bra viloplats redan av den världs-kända tonsättaren Pjotr Tjajkovskij och likaså av den ryska tsaren och hela hans familj. Den kända illustratören Ilon Wikland som har illustrerat de flesta av Astrid Lindgrens böcker bodde som barn i Hapsal hos sin farmor.


Staden som har cirka 14.000 invånare ligger på en halvö i skydd av några stora öar och bebyggelsen som till stor del präglas av en småskalig trähusarkitektur är unik och har bevarats utan större förändringar från 1800-talet fram till idag. Mitt i staden finns det höga ruiner av Hapsals gamla borg. Efter kommunreformen  2018 slogs Ridala samhälle ihop med Hapsal.


Hapsal är också starkt förknippad till svensk historia och än i dag bor det fortfarande svensktalande människor kvar på öarna och längs kusten. En vandring genom staden ger en påminnelse om hur det såg ut i många svenska småstäder fram till 1950-talet.


Sidor på leht.se

Flykt 1944 sammanställning

Põgenikud Laugu rannast Furusundi, 1944A

Luise Flykten från Laugu küla till Furusund 1944

Flyktinglägret i Furusund 1944 Leisi 1927 Naiskodukaitse

EES ARHIIV Eskilstuna Esternas Arkiv

Eskilstunaesterna

Naised Kvinnor 2021 Utställning Ebeilngmuseet

Exilkonst 2016 Utställning Ebeilngmuseet

Andra akten

ees.leht.se Blog Eesti Selts

Baltikums frihet Historia bilder

 
Sõprusühing

Sõprusühing Eskilstuna -Haapsalu asutati astal 2002. Ühingu eesmärk ja otstarve on: töötada pideva koostöö arendamiseks Eskilstuna ja Haapsalu vahel. See võiks toimuda kultuurivahenduse, majanduselu, turismi ning ühiskonnaarengu ja hariduse valdkonnas. Ühing toimib ka kontaktide loomisel ühingute, institutsioonide ja eraisikute vahel.


Me loodame, et vastav sõprusühing luuakse ka Haapsalus.

Happsalu sõpruslinnade ühendus Eskilstunas suleti 2021. aastal.
Kultur

Musik från EstlandArkiv i Estland

Nationalbiblioteket  www.nlib.ee

Riksarkivet     www.ra.ee

Digitaliserade tidningar från 1821 till 2016

https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika

 

EESTI MULD JA EESTI SÜDA

Rein Rannap/ Lydia Koidula


Süda kuis sa ruttu tõused

kuumalt rinnus tuksuma,

kui su nime suhu võtan,

püha Eesti - isamaa!

Head olen näind ja paha,

mõnda jõudsin kaota,

mõnda elus jätta maha -

sind ei iial unusta!


Sinu rinnal olen hingand,

kui ma vaevalt astusin,

sinu õhku olen joonud,

kui ma rõõmust hõiskasin,

minu pisaraid sa näinud,

minu muret kuulnud sa -

Eestimaa mu tööd, mu laulu,

sul neid tulin rääkima.


Oh ei jõua iial öelda ma,

kuis täidad südame!

Sinu rüppe tahan heita ma

kord viimse unele.

Ema kombel kinni kata

lapse tuksvat rinda sa.

Eesti muld ja Eesti süda -

kes meid jõuaks lahuta.


Lydia KoidulaVad är det för land?


Musik. Siiri Sisaski lugu "Mis maa see on"

Text: Peeter Volkonski

http://sasslantis.ee/lyrics-siiri_sisask-mis_maa_see_on

 


Hapsal stads hemsida

Haapsalu

Eskilstuna har en vänort i Estland , Haapsalu, eller på svenska  Hapsal "asplunden"